Hirotaka Araki

Paruošė A. Jankauskas


Hirotaka Araki, gyvenantis Japonijoje, yra vienas iš geriausių dabartinės Lietuvos filatelijos žinovų.
Susipažinti su juo, sužinoti kaip jis "atrado" Lietuvą, jos istorija ir pašto ženklus, galite sužinoti perskaitę jo trumpą autobiografiją.
Hirotaka Araki yra paskelbęs daug straipsnių apie Lietuvą, Lietuvos paštą, filateliją, pašto ženklus ir t.t.
Straipsnių mėnesiniame Japonijos filatelistų draugijos, vienijančios apie 30000 narių, žurnale "YUSHU" (Japoniškai - "Filatelija") sąrašas patalpintas čia.
Straipsnio apie Lietuvos paštą kas ketvirtį leidžiamame filatelijos studijų žurnale (Nr. 104) fragmentai:


Straipsniai, atspausdinti Kawagoe provincijos filatelistų žurnale "Kawagoe Yushu" išvardinti čia.

Nemažai įdomių staipsnių buvo paskelbta ir kituose leidiniuose.

Pirmą kartą Lietuvos pašto ženklus p. Araki parodė šiuolaikinių pašto ženklų parodoje 1993 m.
Rodinys vadinosi "Revival of Lithuania" ("Lietuvos atgimimas")
Po to sekė eilė parodų ne tik Japonijoje, bet ir užsienyje. Čia - visų parodų, kuriose dalyvavo Hirotaka Araki, sąrašas su rodinių pavadinimais ir įvertinimais.
2015 m. balandžio mėnesį vykusioje tarptautinėje filatelijos parodoje "Taipei-2015" Hirotaka Araki dalyvavo su rodiniu:
”The Postal History of Lithuania Registered Mail 1989-1996”.
Kolekcija surinko 83 balus ir buvo įvertinta paauksuotu medaliu.
Nuoširdžiai sveikiname mūsų tikrą Lietuvos filatelijos ambasadorių Japonijoje!


2015 metų rugsėjo mėnesį p. Araki skaitė valandos paskaitą visos Japonijos kasmetiniame filatelistų susitikime Shizuoka mieste. Paskaitos tema: "Lietuva ir Lietuvos šiuolaikinė filatelija". Susitikimo metu veikė pora parodų. Specialūs antspaudai parodyti žemiau.

2015 metų rugsėjo 18-27 dienomis Kawagoe mieste, meno galerijoje vyko 21-oji Kawagoe pašto ženklų paroda. P. Araki eksponavo du rodinius - "Lietuvos raudonoji knyga" (FDC ir kartmaksimumai), viso 32 lapai ir "Japonijos pašto atvirukai po 2014 m. tarifų pakeitimo", taip pat 32 lapai.
Žemiau parodytas proginis vokas su specialiais privačiais ženklais ir parodos antspaudais.

The 807th Japan Philatelic Magazine "YUSHU" presents column of Hirotaka Araki "The path through the Re-independence of Lithuania 1988-1994".

List of the figures:
* * * * *

The 3rd EUROPEX “The 25th Anniversary of Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania) Re-independent” was held 9th–10th October 2015, at the Philatelic Museum, Mejiro/Tokyo.

The flyer of the Exhibit.


Mr. Hirotaka Araki (27th Honorary Masaaki Sumino Prize winner) exhibited 4 Lithuanian exhibitions (17 frames).
All exhibits of the EUROPEX were on 39 frames.
Letters from the EUROPEX with special postmark.

* * * * *


The 33rd all Japan philatelist Grand Meeting was held September 12-13, 2015 at Shizuok Grand Hotel Nakojimaya (Shizuoka city) (150 participants).


Mr. Hirotaka Araki made presentation "Modern Philately of small country is Dreamland".
A few illustrations from this presentation are shown below.


2016 m. KAWAGOE YUSHU 294 numeris. KAWAGOE YUSHU No.294, July 2016.


2017 m. sausio 13-15 dienomis Tokio Filatelijos muziekuje vyko trečioji paroda "Joyful Stamp Exhibition". Hirotaka Araki rodė savo rinkinį "Lithuania Red Book Series". Mr. Hirotaka Araki presented his exhibit "Lithuania Red Book Series" at Tokyo Philetelic Museum, Januuary 13-15, 2017.


2017 m. KAWAGOE YUSHU 302 numeryje Hirotaka Araki pateikė naujausią informaciją apie filateliją Lietuvoje. Mr. Hirotaka Araki presents Lithuanian philatelic news in KAWAGOE YUSHU No.302, March 2017.


Mr. Hirotaka Araki won official Award of Distingusishe Philatelic Service (Activity) at the All Japan Philatelist Grand meeting in Saitama.
18th SAIPEX exhibition at Kawagoe gallery KOYUKAN, was held September 22-26, 2017. Mr. Hirotaka participated with two exhibits, one of them - "Definitive stamps of the Re-independent Lithuania 1994-2006 (48 pages).Mr. Hirotaka Araki exhibited "Japanese diplomat Chiune Sugihara who saved over 6000 Jews" (2 frames) at the 6th of 2017 Postal Museum Exhibition of Special Stamp Collection "The 5th EUROPEX" (12 exhibits, 39 frames - 624 leaves) December 9-10th.


VASARIO 16 - Lietuvai 100 metų
February 16 -Centenary of Lithuania


Simboliška, kas Vasario 16 išvakarėse gavau mano kolegos Hirotaka Araki straipsnį apie Lietuvos pašto istoriją 1914-1943 m., atspausdintą Japonijos Saitama prefektūroje leidžiamame žurnale "Saitama Yushu(philately)".
Kad skaitytojai geriau suprastų kas ta Lietuva, kur ir kokia ji yra (2,9 mln. gyventojų 65,3 t. km2 teritorijoje), autorius palygina ją su Saitama prefektūra kurios 3,7 km2 tertorijoje gyvena 7,3 mln. gyventojų.
Straipsnyje pasakojama, kad Lietuva, kurioje galima rasti bronzos ir geležies amžiaus pėdsakų, ir kurioje kalbama viena iš seniausių indo-europiečių kalbų, vis dar turinčia Sanskrito žodžių, 14 amžiuje Vytauto Didžiojo valdymo metu buvo didžiausia Europos valstybė, apie jos sąjungą su Lenkija ir jos padalijimu. Autorius gana detaliai, kiek tai leidžia straipsnio apimtis, pasakoja šalies nepriklausomybės atkūrimą, apie pašto įsteigimą, pirmuosius pašto ženklus, lokalines laidas.
Straipsnis gausiai iliustruotas filateline medžiaga.
Symbolically, on the eve of February 16th, I received my colleague's Hirotaka Araki's article on the history of Lithuanian Post in 1914-1943, printed in Japan Saitama Prefectural Journal "Saitama Yushu (philately)".
The author compares Lithuania in order to make the reader better understand what Lithuania is and where it is (2.9 million people in the territory of 65.3 t. km2), to Saitama Prefecture, which has a population of of 7.3 million inhabitants in the territory of 3.7 km2.
The article states that Lithuania, where traces of the bronze and iron age can be found, and one in which one speaks the oldest Indo-European languages is using some of Sanskrit words, that in the 14th century, when ruled Vytautas Magnus, was the largest European state, its union with Poland and its division ad so on.
The author, in a rather detailed way, as far as the scope of the article is allows, tells about the restoration of the independence of the country, the establishment of a post, the first postage stamps, local issues.
The article is abundantly illustrated with philatelic material.


* * * * *